Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Choroby a škůdci na zahrádkách

Biologická ochrana rostlin:
Účinnou biologickou ochranou je aplikace parazitických vosiček Encarsia formosa. Samička drobná parazitická vosičky o velikosti přibližně 0,6 mm. klade vajíčka do larev molic. Po zhruba 10 dnech od nakladení vajíček larva molice ztmavne a po dalších asi 10 dnech se líhne nová generace Encarsie, která napadá dosud přežívající larvy. Jedna samice Encarsie denně naklade 10 – 15 vajíček, za celý svůj život celkem až 300 vajíček. Při vylamování dolních listů nechávejte listy s tmavými parazitovanými larvami až do vylíhnutí Encarsií ve skleníku nebo v pěstírně. Vosičky se vysazují preventivně nebo nejpozději při prvním výskytu molic na žlutých signalizačních deskách. Výsadba se opakuje každých 10 - 14 dnů po dobu 4 až 7 týdnů. Jedna dávka obsahuje 100 kusů parazitovaných larev molic, ze kterých se postupně líhnou vosičky.

Další z užitečných parazitických vosiček je Aphidius colemani, kterou můžeme úspěšně nasadit do boje s mšicemi. Vosičky rodu Aphidius jsou černé, štíhlé, v dospělosti asi 2 mm velké. Samice kladou vajíčka jednotlivě do mšic. Uvnitř mšice, která je v důsledku parazitace znehybněna a později i zahubena, probíhá celý vývoj larvy a kukly Aphidia. Parazitované mšice se po týdnu mění v tmavé, jakoby nafouklé mumie. Z mumií se po dalším týdnu líhne nová generace vosiček, která parazituje zatím přežívající mšice. Celý vývoj se opakuje tak dlouho, dokud jsou ve skleníku přítomny mšice. Jedna samice Aphidia parazituje kolem 300 mšic. Napadené mšice vylučují poplašný feromon, na který reagují další mšice padáním na zem, kde jich také mnoho zahyne. Parazitická vosička Aphidius colemani je neúčinná proti mšici kyjatce zahradní, která však může být úspěšně hubena druhem Aphidius ervi a Aphelinus abdominalis. Všechny tyto druhy se používají ve sklenících a zimních zahradách při teplotách minimálně 15 0 C preventivně nebo ihned při prvním výskytu na žlutých lepových deskách. Provádějí se 2 - 3 aplikace po 14 dnech v dávce 0,5- 1 vosička na 1 m2. Vosičku je možno aplikovat současně s ostatními predátory používaných k ochraně rostlin.

Účinný je i dravý roztoč Amblyseius cucumeris. Roztoč je 0,5 mm velký, mléčně bílé barvy. Napadá a vysává jak larvy třásněnek, tak svilušky. Je ale schopen vyvíjet se i na pylu. Vývoj z vajíčka do dospělce trvá v závislosti na potravě 6 – 10 dnů. Za jeden den roztoč vysaje asi 3 larvy třásněnek. Nasazení druhu Amblyseius cucumeris je vhodný na začátku sezony v období krátkého zimního dne, kdy se třásněnky ještě neobjevují masově a Amblyseius cucumeris kolonizuje rostliny i bez přítomnosti třásněnek. Tento roztoč je citlivý vůči některým chemickým přípravkům. Je dodáván v substrátu obsahujícím obilné klíčky a moučné roztoče, jimiž se během transportu živí. Tito mouční roztoči nenapadají rostliny. Vysazuje se preventivně ve sklenících, zimních zahradách i bytech na základě signalizace prvního výskytu třásněnek na modrých lepových deskách. Dobrá účinnost je podmíněna teplotami nad 18°C a vzdušnou vlhkostí nad 65%.Parazitická hlístice rodu Heterorhabditis je zase zřejmě jediným nejúčinnějším predátorem larev lalokonosců. Larvy těchto hlístic jsou dlouhé pouze 0, 6 mm, Aktivně se pohybují v půdě a čichem vyhledávají hostitele. Napadené larvy lalokonosce do 48 hodin od napadení hynou. Uvnitř mrtvého hmyzu dokončují svůj vývoj a dále se zde množí. Jedna samice produkuje asi 1500 vajíček, z nichž se ještě uvnitř hostitele líhnou larvy, které putují do okolí a napadají další hostitele. Takto může být ošetřená plocha chráněna před napadením lalokonosci delší dobu. Hlístice nasazujeme v době výskytu larev lalokonosce buď na jaře od konce dubna do začátku června nebo na podzim od poloviny září do poloviny října při teplotě substrátu nad 12 °C. Optimální jsou teploty substrátu 15 – 25 °C. Pro člověka jsou tyto hlístice zcela neškodné.

Poznámka: Proti bakteriózám nejsou v ČR povoleny žádné přípravky. Nemocné rostliny je nutné okamžitě zničit, nejlépe spálit. V žádném případě nesmí přijít do kompostu.
www.tropickerostliny.cz

 
Aktualizované 3.Srpna.2012