Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Trochu jiné jabloně


Trochu jiné jabloně

Jabloně typu „Ballerina“ jsou novou generací tvaru ovocných dřevin, jejichž šlechtěním se zabývá v současnosti mnoho významných šlechtitelských ústavů zejména v Německu, Velké Británii, Kanadě a samozřejmě i v Česku. Významným šlechtitelským výchozím materiálem pro tuto skupinu jabloní byla v roce 1960 nalezená Spur-typová mutace z odrůdy ´Mac Intosh´ (s kratšími internodii, slabším růstem a plodným dřevem charakteru tzv. plodných trnů a méně bohatou tvorbou bočních větví) se značením Wijcik – po kanadském ovocnáři. Výhodou tohoto tvaru je minimální požadavek na pěstební plochu. Doporučovaný výsadbový spon je 3 x 0,5 m, který zabezpečuje vysoký přepočtený hektarový výnos až 100 tun ovoce. Výhodou těchto výsadeb je možnost použití v sadovnických úpravách malých ploch a zahrad, samozřejmě na vhodných půdách a v kombinaci s vhodnou podnoží a bez budování opory. Nevýhodou jsou vysoké náklady na pořízení výsadbového materiálu a plodnost ve shlucích. Vysoká násada plodů často snižuje jejich kvalitu, a proto se doporučuje probírka. Řez je minimální, u starší výsadby nad pět let je nutné zakracování.
Z českého šlechtění jsou registrovány odrůdy ´Sonet´ a ´Rondo´ z Ústavu experimentální botaniky AV ČR ve Střížovicích, dále také ´Kordona´, ´Cumulus´ a ´Herald´ z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. Mezi dalšími již obchodně zavedenými jsou mimo jiné ´Flamenco´, ´Bolero´, ´Polka´, ´Waltz´, ´Charlotte´, ´Maypole´, ´Optima´ a odrůdy skupiny označené CATS (Columnar Apple Tree Systems) – ´Starcats´, ´Suncats´, ´Redcats´, ´Goldcats´, ´Greencats´ a další. Mnoho nových odrůd je již také v odrůdových a zdravotních zkouškách.
V poloprovozním pokusu v rámci ovocné stezky v Arboretu Šmelcovna Boskovice je vysazeno mnoho odrůd, u nichž předpokládáme letos první plody. Tyto typy jabloní jsou také nabízeny mnoha společnostmi s lákavými fotomontážemi vyobrazení plodnosti a kvality plodů, kterých však nelze většinou běžným způsobem pěstování dosáhnout. Přesto se domníváme, že tento systém pěstování jabloní je velice perspektivní a bude se v budoucnu stále častěji zavádět a využívat.
Při nákupu doporučujeme zákazníkům požádat o základní informace o kupovaných odrůdách a hlavně se informovat, zda se jedná o rezistentní odrůdu či nikoli a jakou zabezpečit kultuře agrotechniku.

Design by Jozef Pataky

 
Aktualizované 3.Srpna.2012