Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Kompost na zahradě

Založení kompostu.
Kompost a hnůj jsou nejcenější přirození zlepšovatelé půdy. Kompostovou hromadu si tedy nepořídíme pouze kvůli likvidaci odpadu. Správné kompostování není těžké, ale je nutno znát správný postup protože né vše patří do kompostu.

Především nekompostujeme zbytky jídel, zejména masa. Mimo tuků a kostní hmoty obsahují též mnoho kuchyňské soli, která se později v kompostu hromadí.

Plesnivějící potraviny a zahradní odpad napadený houbami a bakteriemi taktéž do kompostu nepatří. Správná likvidace vyžaduje biokomtejnér nebo ihned spálit.

Nejvhodnějšími látkami pro kompostování jsou mimo kávové a čajové sedliny veškerý neupravovaný kuchyňský odpad ze zeleniny a ovoce, zahradní odpad jako posečená tráva, seno, listí a menší větévky.

Začínáme založením kompostové hromady.
Kompost je nutno správně založit od samého počátku. Nejdůležitější je na začátek zvolit správné stanoviště. Je nutné zabránit příliš rychlému prosychání materiálu. Proto je nutné vyhledat stinnou plochu, která není přímo ozařována sluncem.

Jestliže jsme mluvili o založení kompostové hromady, můžeme jí navyšovat nebo při nedostatku místa použít kompostovací nádoby, kompostového plotu ze dřeva nebo plastové hmoty, kterou koupíme v různých velikostech a provedeních.

Základ kompostu můžeme založit ze silnějších větví, které ořežeme ze stromů, ty nám zabezpečí dobré provzdušnění hromady. Překryjeme je drobnějším materiálem, například slámou, hoblinami. Na tento podklad přisypeme trochu půdy a na ní teprve přijde první kompostovaný zelený odpad.

Důležité je, abychom v prvních měsících přimíchali ke každé další dávce odpadu trochu půdy, která kompost stabilizuje.Pro zlepšenou strukturu kompostu a teké pro jeho zpevnění můžeme přidat horninovou moučku.

Asi po čtyřech týdnech je první část plně zkompostována a můžeme jí použít ke zlepšení půdy.

Kompost zakládáme na volné ploše zahrádky, nejraději někde ve stínu. Měla by to být v budoucnu hromada, alespoň 1m vysoká. Ne široká nízká kupa. Kompost by se měl zapařit, ale sám. Nejlépe je udělat bednění ze starých prken a 4 kůlů, stačí půdorys 1 m x 1 m a na výšku také asi 1 m. Taktéž je dobré použít třeba železniční pražce. Toto používám já na své zahradě.

Můžete sem dávat veškerý odpad ze zahrádky, ale měla by se vrstva odpadu (trávy, listí apod.) proložit vrstvou země ze zahrádky. V kompostu by mělo být 1/5 země a 4/5 různé organické hmoty. Když nashromáždíte asi 40 cm různého odpadu, poházejte to asi 10 cm země (hlíny). A znovu přihazujte odpad a pak zase zeminu. Jestliže převažuje tráva, pak než ji zasypete zemí, můžete ji posypat mletým vápencem (pokud máte lehčí zem), nebo páleným vápnem (na těžší zem). V každém případě můžete přidat i trochu Cereritu.

V kompostu se nesmí držet nadměrné množství vody, voda musí po velkých deštích odtéci.
Kompost nesmí přeschnout, je-li horko a teplo, kompost zavlažujeme, jinak plesniví.
Vrch kompostu udržujeme mísovitý, aby voda nestékala po bocích, ale vsakovala se dovnitř.
Kompost nikdy nesešlapáváme, kompost musí být vzdušný, aby mohlo probíhat tlení.
Do kompostu můžeme přidat jakýkoliv hnůj, rašelinu, popel nejlépe ze dřeva.
Zahradní zem a vzduch jsou v kompostu nutné, aby se infikoval užitečnými bakteriemi a docházelo k rozkladu zelené hmoty.

Kompost doděláme na podzim a nyní bude 1 rok zrát. Na jaře ho přeházíme na vedlejší kupu, odebíráme ho z boku, nikoliv po vrstvách, jak byl skládán, ale napříč, každou lopatu rozhodíme, aby se hmota provzdušnila, tady zase uděláme hromadu vyšší, než rozpláclou a nahoře zase mísu, aby voda nestékala a necháme v klidu do podzimu. Sem už nic nepřidáváme!! Od jara zase do dřevěné ohrady, nebo na místě původního kompostu zakládáme kompost nový.

Hotový kompost na podzim můžeme přehodit přes hrubé síto a nezetlelé stonky, větvičky, či dřívka přidáme ke kompostu novému. Toho bude ve správném kompostu jen minimum.

Kompost by neměl chybět na žádné zahradě. Vyhazováním nebo pálením zbytků rostlin totiž zahrádkář ochuzuje zahradu o cenné živiny. Jestliže jste na podzim shromáždili někde v odlehlém koutě zahrady zbytky plevelů, listí či odpadky z domácnosti, je teď nejvhodnější doba na důkladné přeházení všech těchto organických odpadků.

S přehazováním můžete začít i když je mráz. Mezi jednotlivé vrstvy listí, hlíny a dalších organických částí přidejte urychlovač kompostu, který pomůže všechnu hmotu rychleji rozložit a tím získat nejlepší výživu, jaká existuje.

Použití kompostu.
Po přibližně 6 měsících můžete kompost použít. Udělejte to nejlépe v březnu a dubnu, v případě těžké, jílovité zeminy nejlépe na podzim. Použijte na 1 rok jednu vrstvu o síle asi 1,5 cm. Jako hnojivo a prostředek k zlepšení zeminy může být v okrasných a zelinářských zahradách kompost používán průběžně. Chcete-li úrodnou zeminu do květináčů, můžete kompost namíchat nejlépe napůl se zahradní hlínou.
 
Aktualizované 3.Srpna.2012