Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Prořezávání stromků

Srovnávací (komparativní) řez: jedná se o druh řezu, jenž upravuje poměr nadzemní a podzemní části stromu při jeho výsadbě na trvalé stanoviště. Tento řez se také používá při ošetření stromu v důsledku jeho poškození. Ať už se jedná o poškození kořenového systému stromu nebo jeho koruny.

Výchovný řez: tento řez se provádí u mladý stromů v prvních letech po výsadbě. Zpravidla to bývá do 10-15 let od vysazení ošetřovaného stromu. Slouží především pro účel zapěstování charakteristického tvaru koruny stromu. Případně přizpůsobení koruny stromu daným stanovištním podmínkám. Odstraňují se při něm suché či poškozené větve,větve kodominantní a tlakové vidlice. Může se také upravit podchodvá či podjezdová výška stromu.

Zdravotní řez: jde o v současné době nejvíce používaný druh řezu sloužící k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu a zajištění jeho provozní bezpečnosti. Opakuje se většinou vždy po několika letech v závislosti na zdravotním stavu stromu.
Odstraňují se především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené, napadené houbovými chorobami či škůdci, navzájem se křížící, nevhodně postavené a pahýly.

Bezpečností řez: jedná se o minimalizaci zdravotního řezu s primárním účelem zajištění provozní bezpečnosti. Odstraňují se větve suché, mechanicky poškozené či zlomené.

Redukční řez: je řezem zaměřeným na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. Především jde o stromy poblíž domů, elektrického vedení či stromy nakloněné nebo s výrazně asymetrickou korunou. Správně provedený může v některých případech sloužit ke stabilizaci stromu. Jedná se ovšem o druh řezu, jenž strom obvykle poměrně hodně poškozuje, a měl by se proto provádět postupně a v co nejmenší míře.
1  
2  
3  
 
Aktualizované 3.Srpna.2012