Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Souhrnné rady

Září: začíná babí léto. Přichází pomalinku podzim a s ním i doba sklizně na ovocné a zeleninové zahradě.

V suchých obdobích důkladně zaléváme nové i starší výsadby: dřevin. Zvláštní pozornost věnujeme jehličnanům. Pokračujeme v přesazování a vysazování jehličnanů a stálezelených dřevin. Kopeme jámy pro nové výsadby.

U růží odstraňujeme listy napadeně rzí nebo padlím a okamžitě je pálíme; stříkáme vhodnými přípravky. Zkrátíme jejich větvičky na průvodní délku, odstraníme plané neočkované výhony a ještě před okopáním je přihnojíme.

Dokončíme přesazování pivoněk a drobných cibulových květiny. Vysa­zujeme tulipány, ladoňky, modřence, lilie královské, zlatohlavé. a jiné cibulové rostliny. Sklízíme mečíky i s listy a necháme je dobře uschnout v teplé a suché místnosti.

Odstraňujeme stonky s odkvetlými květy, ze kterých nesbíráme semena. Vypadaná semena některých druhu by nám mohla zaplevelit květinové záhony. Na trvalá stanoviště vysazujeme předpěstované dvouletky, rozdělujeme trsy trvalek. Z vybraných rostlin sbíráme semena letniček a necháme je dobře doschnout na vzdušném místě. Také trávníky je třeba ošetřit tzn.. naposled posekat a pohodit slabou vrstvou kompostu : do jara se tak z něj uvolní většina živin.

Říjen: Začínáme s úklidem a zabezpečením celé zahrady před zimou. Tyky ještě sklízíme úrodu. Ale i tak naše zahrada může ještě ukázat krásu květů některých letniček i trvalek.

V tomto měsíci stále více opadává listí z ovocných stromů. Je vhodná doba na novou výsadbu a přesazování nejenom ovocných stromků a keřů, ale i okrasných dřevin a jehličnanů. Listnaté dřeviny, které již shodily list, můžeme vysazovat. Před výsadbou kořeny namočíme zhruba na půl dne do čisté vody, upravíme délku kořenů a zasadíme do půdy. Kmínek ihned připevníme ke kůlu, přiměřeně seřízneme a dobře zalijeme. Pokud je to potřebné zabezpečíme jej proti okusu zvěří. Ještě před zimou je třeba stromky a keře nakypřit a přihnojit, nejlépe kvalitním kompostem.

Kořeny přesázených dřevin přikryjeme listím, lesní hrabankou nebo rašelinou. Důkladně prolijeme půdu vodou u všech jehličnanů a stálezelených dřevin, aby měly přes zimu dostatek vláhy.

Dokončíme přesazování trvalek a vysazování tulipánů. Nevyzrálé výhony růží odstříháme, dlouhé zkrátíme. Koncem měsíce keře přihrneme a lehce zastíníme chvojím. V říjnu je nejvhodnější doba k vysazování růží. Stromkové růže připravíme na zimu. Korunky stáhneme, ohneme a přikryjeme kyprou zemí. Sklízíme hlízy jiřinek a necháme je‘ na vzdušném místě zatáhnout a dobře oschnout. Záhony vysazených dvou letek nakypříme a vyčistíme. Skupiny trvalek a skalku vyplejeme a vyčistíme. Neuhodí-li ještě mráz, kvetou jiřiny, chryzantémy, astry a slunečnice. Záhony s odkvetlými letničkami již zrušíme a přidáme kompost, přeryjeme je a připravíme na příští sezónu. Končíme s výsadbou dvouletek. Vybíráme z půdy cibule a hlízy choulostivějších květin: mečíků, begónií, dosen, montbrécií, sperkelií a jiných. Po oschnutí je očistíme a dobře označené uložíme. Zahrada nemusí odkvétat s koncem léta. Je spoustu letniček i trvalek, které kvetou až po prvních mrazíků. Je období hlavní sklizně jádrovin, především jablek.

Listopad: Vyčistěte sklizená vysušená semena od nežádoucích příměsí.
Zateplete a kontrolujte prostory s uskladněnou zeleninou a ovocem.
Očistěte a opravte zahradnické nářadí, nádoby a krycí materiály.

Nezapomeňte:
V listopadu řežte rouby ovocných stromů pro zimní a jarní roubování.
Za dne, kdy nemrzne, natřete vápenným roztokem kmeny a skeletové větve ovocných stromů.

Na okenním parapetu si vypěstujte klíční rostlinky řeřichy zahradní nebo hořčice, kterými můžete okořenit i zpestřit saláty a pomazánky. Semena nahusto vysejte na plochou misku s navlhčenou buničinou nebo filtračním papírem. Ve stadiu prvních lístků je sklízejte jednorázovým sestříháním. Nepočítejte však s tím, že rostlinky obrostou. Sklizeň prodloužíte jen opakovaným výsevem.

Kontrolujte uskladněnou zeleninu a ovoce. Vytřiďte všechny zahnívající a plesnivějící kusy.
Uložte na chráněné místo cibule a hlízy okrasných rostlin, hlízy jiřinek a begonií.
Pokud to počasí dovoluje, můžete ještě vysévat letničky.
Dejte narašit některé hlízy květin pro rozmnožení řízkováním výhonů. V průběhu celého měsíce udržujte pro zakořeňování teplotu 9 oC. Vlhkost vzduchu by měla být 75-80 procent. Zakořeněné rostliny je pak nutno pravidelně zavlažovat.

Přihrneme a zastíníme sestříhané růže, pokud jsme tak neučinili mi­nulý měsíc. Tvarujeme jehličnaté živé ploty. Obrýváme okrasné stromky a keře, aby mohly lépe využít zimní vláhu.

Dosazujeme poslední růže a jiné okrasné rostliny např. vytrvalé květiny a jehličnany. Přihrneme k nim zeminu s kompostem. Hustou výsadbou drobných dřevin můžeme založit živý plot. Také zde je důležitá dobrá zálivka, hlavně jehličnanů a stálezelených rostlin. Choulostivější rostliny na skalce chráníme proti mrazu chvojím nebo vrstvou listí. Úvazky stromkových růží uvolňujeme, kmínek ohýbáme, korunu přiháčkujeme k zemi a po zakrytí chvojím je nakopčíme.

Chladné počasí vybarví okrasné kapusty a ty jsou nyní největší a ale taky poslední barevnou ozdobou naší zahrady v tomto roce. Ani mrazík neublíží jejich nádheře a navíc mohou být ozdobou v domácnosti i na talíři.

Ořežeme veškeré stonky trvalek, a jsou-li zdravé a bez-semene, po­užijeme je k zimnímu přikrytí, jinak je spálíme a popel dáme do kom­postu. Po prvních mrazech přikryjeme choulostivé skalničky chvojím nebo suchým listím. Hlízy mečíků a jiřinek uložíme v suchu v místnosti, kde nemrzne.

Listnaté stromy jsou již většinou bez listů. Listí, rozfoukané po celé zahradě průběžně shrabujeme, protože na spadaných listech bývají choroby a přezimují na nich škůdci. Spadané listí uklízíme a kompostujeme. Dokončíme práce, které jsme nestačili udělat v říjnu: volné záhony zryjeme na hrubou hroudu a rozvezeme na ně kompost. Trávník pokryjeme tenkou vrstvou zeminy nebo prosetého kompostu. Zkontrolujeme a opravíme opěrné konstrukce a úvazky stromků ke kůlům. Musí vydržet nárazy zimních větrů i váhu sněhu a námrazy. Vyprázdníme vodní nádrže a všechna potrubí. Ovocnou část naší zahrady touto dobou vápníme. Nejvíce vápníku potřebují peckoviny. Mladé ovocné stromky přihnojte kompostem. Je třeba také důkladně a naposledy stromy a keře zalít, abychom zvýšili jejich odolnost proti mrazům, zejména pokud byl podzim sušší. Přesazujeme jádroviny a peckoviny.
1  
2  
 
Aktualizované 3.Srpna.2012