Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Trávník a závlaha


Trávník a závlaha

Jen málokterá zahrada se dnes obejde bez trávníku. Zelený koberec lze sice nahradit půdopokryvnými rostlinami, kačírkem nebo dlažbou, ale chceme-li mít v zahradě prvek sjednocující její jednotlivé části a vytvářející kvalitní pozadí pro trvalky či keře, je trávník nezbytností. Věděl to už před 90 lety Alois Kulišan, autor knihy Domácí zahrady a zahrádky: „K nejdůležitějším a nejkrásnějším ozdobám zahrad řadí se trávník, ač na mnohých místech nevěnuje se mu té pozornosti, jaká mu právem přísluší. A přec nelze si představiti krásnějšího pohledu na nízký, svěže zelený trávník, od něhož malebně se odrážejí křoviny, stromy a květiny hýřící množstvím barev a odstínů.“
Pro naše zákazníky máme připraveny dvě možnosti, jak si trávník opatřit: prostý výsev je finančně výhodnější, trávník však vzchází pomalu a je třeba o něj v průběhu růstu intenzivně pečovat. Druhým způsobem je položení travního koberce – na místě s připravenou půdou se rozvine drn pěstovaný ve školce, takže efekt dokonalé zahrady je hotov během několika hodin. Po travním koberci můžete chodit bez obav už druhý den, zatímco čerstvě vysetému trávníku trvá několik týdnů, než snese sešlapování.

Kvalitní trávník se samozřejmě neobejde bez náležité péče a zálivky. V průběhu roku je třeba nejen přihnojovat, ale také provzdušňovat, likvidovat plevel, vyhrabovat, dosévat vypálená nebo poškozená místa, zarovnávat okraje… Bez pravidelné zálivky lze jen ztěží udržet kvalitní trávník po celé vegetační období: není nic smutnějšího než dobře založená zahrada s pěknými kompozicemi rostlin a prvky drobné zahradní architektury s vypáleným či suchem trpícím trávníkem. V menší zahradě vystačíme s hadicí s koncovým kropicím zařízením, na větších plochách doporučujeme instalaci závlahového systému.

 

Design by Jozef Pataky

 
Aktualizované 3.Srpna.2012