Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Pěstování zeleniny

Hrách

Pěstování: pěstujeme ve II - III trati na středně těžkých půdách s mírně zásaditou reakcí. Hrách je vhodné pěstovat jako předplodinu. Vegetační doba cca 70 dní od výsevu.

Výsadba: vyséváme ihned na jaře, jakmile to podmínky dovolí, až do konce dubna. Odrůdy méně vzrůstné na řádky 25 – 30 cm vzdálené, odrůdy bujně rostoucí až na 40 cm.

Zálivka: hojná zálivka v období sucha

Sklizeň: sklízíme v době, kdy sou natě polehlé.

Škůdci hrachu.

Kyjatka hrachová je zelené nebo načervenalé barvy. Velikost se pohybuje v rozmezí 3,5 až 5,5 mm. Tělo je kratší než sifunkuli, které je nápadně štíhlé, dlouhé s tmavým zakončením. Přezimuje ve formě černých vajíček na vytrvalých bobovitých rostlinách. Koncem května zakladatelky dospívají. Ve třetí generaci se objevují okřídlené mšice nalétávající na porost hrachu, bobu atd. Mšice se tvoří postupně na rubu i líci listů. Přibližně od konce září kladou vajíčka na vytrvalé bobovité rostliny.

Jako hostitelské rostliny se uvádí hrách, čočka, bob, fazol, vojtěška, jetel atd.. Napadení signalizují nažloutlé listy a rostliny mají zpomalený růst. První mšice způsobují škody ještě na nerozvinutých listech pod vrcholem stonků. Likvidují pupeny. Poškozené rostliny znovu slabě raší, jsou oslabené a následně mohou hynout. Způsobuje škody také jako přenašeč viróz.

Kyjatka hrachová se vyznačuje značným rozmnožovacím potenciálem, při průměrných denních teplotách 20°C může každých deset dnů tvořit novou generaci. Mezi přirozené nepřátele patří slunéčka, larvy zlatooček, pestřenek, dravé ploštice, mšicomaři a entomopatogenní houby. Jako nepřímou ochranu lze použít co nejranější výsev, kdy rostliny nabývají přirozenou odolnost k napadení mšicemi a virózám. Dále se doporučuje výsev méně náchylných odrůd. Hrách se nemá vysévat v blízkosti vojtěšek a jetelů.

Na hrachu se také vyskytují mšice broskvoňová, mšice maková atd. Sledování výskytu mšic se provádí 1 x týdně od fáze druhého jednoduchého pravého listu do začátku žluté zralosti. Na deseti místech v porostu se vždy prohlédne deset rostlin. Mšice se z každé rostliny oklepou na papír. Včasná ochrana hrachu před mšicemi snižuje výskyt viróz až o 50 %.

Žádné komentáře
 
Aktualizované 3.Srpna.2012