Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Pěstování zeleniny

Pěstování: cibule vyžaduje středně těžké, propustné půdy s čerstvým hnojem.

Výsadba: výsev jarních odrůd co nejdříve v březnu do hloubky 2,5 cm do jednořádků nebo dvojřádků 35 - 40 semen na 1 m řádku. Podzimní odrůdy se vysévají ve druhé polovině srpna o 1 cm hlouběji. Během vegetace je nutné zajistit kultivaci meziřádkových prostorů a intenzivní ochranu proti houbovým chorobám a škůdcům.

Zálivka: hojná zálivka v období sucha

Sklizeň: sklízíme v době, kdy je cca 80 % natě polehlé a minimálně 50 % suché.

Škůdci cibule , česneku a pórku.

Při napadení cibule květilkou cibulovou vadnou a hynou. Lze je snadno vytáhnout z půdy. Jejich krček a následně celé rostliny zahnívají. Jedná se o šedožlutou mouchu, 6 – 7 mm dlouhou. Vajíčka jsou bílá, štíhlá, dlouhá 1,2 mm. Larvy mají bílou nebo žlutou barvu, jsou průhledné, válcovité, k přednímu konci zkosené. Dosahují délky 8 mm. Puparia jsou štíhlá, podlouhlá. Přezimuje jako kukla v pupariu. Líhnou se začátkem května, přibližně v době květu třešní a pampelišek. Málo se pohybují. Kladou vajíčka mělce do půdy v blízkosti živných rostlin nebo na bázi jejich listů skupinky i jednotlivá vajíčka. Larvy vyžírají krček a lodyhy. Jedna larva napadá více rostlin v řádku. Kuklí se v půdě. V červnu a červenci jsou v porostech mouchy 2. generace. Poškozují cibule z pozdních výsevů nebo z výsadby. Hostitelskými rostlinami je cibule, česnek, pór, cibule tulipánů.

Škody na některých lokalitách způsobuje chřestovníček cibulový. Porosty cibule mohou napadat také třásněnky, které způsobují škody především v suchých a teplých letech. Napadení se projevuje na přelomu června a července, kdy třásněnky migrují z okolních porostů na cibuli (především z obilnin a trvalých travních porostů). Škodlivým činitelem množitelských porostů cibule jsou mšice a to především mšice broskvoňová. Způsobují škody především jako přenašeči viróz. Příznaky napadení nejsou příliš nápadné.

Samičky mšice broskvoňové jsou bezkřídlé, živorodé, oválně vejčité, dlouhé 1,5 – 2,5 mm. Většinou jsou zelené, olivově zelené, zelenožluté až světle hnědočervené. Mají nápadně vyvinuté a zřetelně dovnitř vypouklé čelní hrbolky, z nichž vyrůstají tykadla o něco kratší než tělo. Sifunkuli jsou hnědé až černé, válcovité, uprostřed mírně zduřelé. Vyskytují se na celé řadě hostitelských rostlin. Přezimuje ve stadiu černých vajíček na broskvoních, ale také ve vytápěných prostorách a množí se nepřetržitě parthenogeneticky po celý rok.

Na jaře sají na listech broskvoní. V období května až počátkem června se rozlétají na letní hostitele. Na podzim se vracejí na broskvoně.
Ošetřuje se ihned při zjištění přítomnosti mšic. Další ošetření se opakuje podle potřeby. Důležité je provádět negativní výběry virózních rostlin. Odstraněné rostliny se musí zničit. Sazečky a semenačky pěstovat ve vzdálenosti nejméně 500 m od porostů konzumní cibule a šalotky. Insekticidy je možno kombinovat s fungicidy proti plísni cibulové.

1  
2  
3  
4  
5  
..  
10  
11  
 
Aktualizované 3.Srpna.2012