Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Mulčem proti horku


Mulčem proti horku

Ačkoli letošní léto nás zatím ušetřilo velkých veder a nadměrného sucha, určitě nebude škodit opatřit nově vysazené záhony vrstvou mulče (nastýlky). Běžně používanými materiály pro tyto účely je mulčovací kůra či rašelina (obojí nabízíme pytlované v našich zahradních centrech), dobře zetlelý kompost, jemně řezaná tráva, sláma, nebo jiné organické materiály. Velmi vhodná je tráva posekaná sekačkou, pro mulčování však nesmí obsahovat semena trav a je třeba ji ukládat pouze v tenké vrstvě. Před aplikací mulče záhony okopeme a prokypříme. Nastýlání provádíme do výšky tří až pěti centimetrů, čímž značně omezíme vzlínání vody k povrchu půdy a následné odpařování. Omezíme jím i růst plevelů. Pod mulčem zůstává půda kyprá a vzdušná, díky čemuž se pak netvoří nepropustné škraloupy. Během sezony mulč postupně tleje a časem se z něj vytvoří humusovitá hmota, která slouží rostlinám jako zásobárna živin.

Design by Jozef Pataky

 
Aktualizované 3.Srpna.2012