Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Péče a ochrana stromků


Péče a ochrana stromků

Zajistěte stromkům následnou péči po vysazení. Nově vysazený strom bude Vaši pozornost vyžadovat minimálně v následujících třech letech.

Ochrana před poškozením zvířaty


Obzvláště při výsadbách ve volné krajině je třeba pamatovat na ochranu před zvěří. Co neokouše, alespoň loupe parůžky. Nejčastějším způsobem ochrany je využití různých typů chráničů, které se umístí kolem kmene. Nevhodné jsou pastové chrániče- tzv. tubusy, které dostatečně nechrání terminál stromku před okusu zvěří.
Chráničky musí být dostatečně prostorné v závislosti na velikosti vysazovaných dřevin. Zpravidla je snadnější umisťovat chráničku na kmínek stromu ještě před konečným vyvázáním ke kotvícímu kůlu.

Následná péče


Nejdůležitějším a rozhodujícím bodem následné péče se zpravidla stává zálivka. Při pokusech se prokázalo, že stromům o průměru kmínku 5 cm trvalo 4-5 měsíců po výsadbě, než se znovu vytvořila síť kořínků dostatečně hustá na to, aby mohla pojmout množství vody potřebné pro strom. Udržujte proto půdu vlhkou, ale ne promáčenou. Ideální doba pro zálivku je ve chvíli, kdy je půda pod nemulčovaným povrchem suchá. Zalévejte spíše méně často, ale vydatně.

Nižší sazenice, kterým by mohly konkurovat byliny, je třeba ožínat. Posečený materiál lze ukládat kolem stromků jako mulč. Vhodné je i kolem stromku nasypat kůru, která zabraňuje vypařování vody z půdy a brání bujení okolní vegetace.

Po první sezóně kontrolujeme kvalitu ochrany před zvěří, pevnost kůlů a úvazů. Nejlépe v předjaří následujícího roku nůžkami odstraňujeme poškozené větve a konkurenční výhony. Je-li třeba provádíme výchovný řez. V dalších letech dbáme hlavně o to, aby úvazy a ochrany proti okusu neškrtily sílící kmeny a postupně je odstraňujeme.

Design by Jozef Pataky

 
Aktualizované 3.Srpna.2012