Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Sázení ovocných stromů.

Před vysadbou stromku musíte vykopat jámu, která by měla být pro ovocný strom hluboká 50 cm a v průměru by měla mít 80 cm. Platí také zásada, že čím je půda méně kvalitní nebo hůře zpracovaná, tím by měla být větší. Vykopaná jáma zajišťuje oxidaci škodlivých sloučenin v půdě. Do jámy bychom měli použít kvalitní ornici nebo kompost. Listopad je vhodným měsícem pro výsadbu celé řady ovocných stromů, především jádrovin.

Půda musí obsahovat nezbytné živiny – jen tak budou ovocné stromy správně růst a každoročně produkovat kvalitní ovoce.
Do vyhloubené jámy nesmí přijít nerozložený organický materiál jako je hnůj, listí a tráva.
Do zeminy je možné přidat hnojiva, která udrží živiny v půdě po léta (např. síran draselný, superfosfát).
Kompost, který do jámy přidáte, může také obsahovat průmyslová hnojiva, která poskytnou rostlinám výživu zejména při jejím zakořeňování. Při zasovanání dřeviny v polovině jámy přilijeme trochu vody, aby se částečky půdy dostaly mezi kořínky, obalily je a upevnily. Poté dokončíme zásyp, zeminu utlačíme a dřevinu zalijeme velkým množstvím vody.

Nejčastější chyby při sázení.
Sázení do nepřipravené a nevyhnojené půdy.
Nezkontrolované a neupravené kořeny.
Ponechání stromku po zasazení svému osudu, zejména nepravidelná zálivka.

 
Aktualizované 3.Srpna.2012