Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Rok zahrádkáře

Ukončujeme výsadbu cibulí hyacintů, tulipánů a řebčíků. Kontrolujeme stav dvouletek před zimou. Dokončíme vybírání hlíz mečíků, montbrécií a jiřinek a vysazování trvalek, cibulnatých i hlíznatých rostlin.

Skalku i skupiny trvalek naposled zbavíme plevelu, nečistot i uschlých částí a připravíme je na zimní období.
Vypustíme vodu z nádrží a jezírek a pokryjeme je listím a prkny. Vodní rostliny zazimujeme.

Přihnojíme okrasné dřeviny. Lze provádět průklest keřů kvetoucích v létě. Před zámrazem dobře zalijeme nejen stálezelené rostliny, ale i opadavé listnáče.

Opadané listy shrabeme, spálíme nebo zkompostujeme. Nemocné nebo poškozené rostliny, kořeny a hlízy pálíme.
Vyprázdníme hadice na vodu a uložíme je do mrazuvzdorné místnosti, odpojíme a vypustíme venkovní hydrant a jeho kohout necháme otevřený.
1  
..  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
 
Aktualizované 3.Srpna.2012