Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Rok zahrádkáře

Okrasné dřeviny na podzim.
Jakmile opadá všechno listí, nakypříme půdu pod okrasnými keři. Použijeme přitom rycí vidle, které minimálně poškodí kořenové vlášení při povrchu země. Listí spadané pod keři zapravíme při rytí do země, časem zetlí a obohatí rostliny o důležité živiny. Nezarýváme pouze listí napadené chorobami a škůdci, to raději shrabeme a zcela odstraníme ze zahrady.

Koncem měsíce zahájíme řez dřevin, který provádíme i při mírných mrazících. Omezíme se na prosvětlovací řez, při kterém odstraňujeme uschlé větve a větve rostoucí směrem do středu keře nebo jeho koruny. Silně seřežeme jen ty okrasné keře, které vytvářejí květy na mohutných letorostech následující rok - tavolník, hortenzie, komule a další. Pravidla řezu jsou podobná jako pro keře růží. Hlouběji seřízneme tenké větve, delší výhony ponecháme silným větvím. Naopak se vyhneme řezu keřů vytvářejících květní pupeny v průběhu předchozího léta. Do této skupiny patří zlatice, šeřík, vistárie, štědřenec, lýkovec a okrasné třešně.

Předcházíme zimním škodám.
Rozsáhlé škody vzniknou na okrasných keřích zejména při holomrazech. Zcela v takovém případě vymrzá komule (Buddleja sp.), ibišek (Hibiscus sp.), tamaryšek (Tamarix sp.), choulostivější odrůdy pnoucích růží a jiné. Ochranou před umrznutím je minimálně 20 cm nastýlka listí a slámy nad povrchem půdy. Nadzemní část keřů ochráníme teplým zábalem z pytloviny, chvojí, obalem z rohoží nebo netkané textilie. Největším nebezpečím v zimě nejsou jen nízké teploty. Stejnou pohromou jsou sluneční dny v kombinaci se zamrzlou půdou. Nepodceňujme náhlé slunné dny zejména u stálezelených rostlin, které začnou odpařovat vodu z nadzemních částí, kořeny ze zmrzlé půdy nemohou vodu přijímat a v listech nastane její nedostatek. Vysušení se zvýší v přítomnosti mrazivého větru. Vysuší se nejen větve a listy, ale také půda na povrchu. Některé druhy rostlin (Eremurus) vyžadují ochranu proti dešti, jiné přezimují v chudé propustné zemině s dobrou drenáží.

Půdní rozbor.
Ještě než zamrzne zahrada, zjistíme půdní reakci na záhonech i v půdě trávníku. Půdní rozbor můžeme provést sami. Z každé zkoumané plochy odebereme na různých místech několik vzorků zeminy. Vzorky zeminy sesypeme, smísíme s vodou a dobře promícháme. PH-metrem nebo lakmusovým papírkem zkontrolujeme kyselost půdy. Rozmezí, ve kterém rostou kulturní rostliny, se pohybuje v hodnotách od 4 do 8 pH, za neutrální považujeme hodnoty od 6,5 do 7,4 pH, takové půdní hodnoty vyžaduje většina rostlin. Nižší naměřené hodnoty představují vyšší kyselost a vyhovují rostlinám vhodným pro rašeliniště (pěnišníky). Hodnoty nad 7,5 pH poukazují na alkalickou půdní reakci. Vyhovuje jen vápnomilným druhům rostlin, jako jsou některé skalničky. Půdní reakci upravíme rašelinou (okyseluje) popřípadě vápnem (zásaditá reakce). Vápníme nejčastěji hašeným nebo páleným vápnem, které rozhodíme na sněhovou pokrývku.

Opravujeme ploty, branky, kování.
Před zimou provedeme revizi zámků, závěsů dveří a ostatních kovových doplňků. Promažeme olejem nebo minerálním tukem zámky a panty, které jsou na zahradě. Nejlepší ochranou před zrezivěním je vazelína, ke kovu lépe přilne a déle vydrží. Visací zámky chráníme před povětrnostními vlivy také vodotěsnými sáčky z kůže nebo umělé hmoty. Veškeré dřevěné prvky, které nelze přes zimu zajistit proti větru, dešti a mrazu, zkontrolujeme, zda jsou chráněny souvislým nátěrem. Štěrbiny a praskliny vyplníme tmelem na dřevo a přetřeme barvou nebo lakem. Před nátěrem nezapomeneme vytmelená místa obrousit. Podobně jako kov a dřevo trpí střídáním mrazivých a bezmrazých teplot betonové cesty a spáry v dlažbách. Špatně vyspárovaná dlažba během jedné zimy utrpí značných škod pokud chybějící tmel v čas nedoplníme.

Souhr:
01.Vysazujeme okrasné cibuloviny do nádob.
02.Nádrže, bazény, brouzdaliště i zahradní vodovody vypustíme a zajistíme před mrazu.
03.Až do zámrazu vysazujeme stromy, keře, růže a živé ploty zapěstované v kontejnerech.
04.Naposledy v tomto roce provedeme úklid trvalkových záhonů.
05.Při nedostatku srážek zaléváme na zimu okrasné dřeviny.
06.Zryjeme prázdné záhony, kypříme půdu osázených záhonů.
07.Letničky v truhlících definitivně nahradíme podzimní výzdobou.
08.Choulostivější bylinky (šalvěj, tymián, yzop, ...) zakryjeme na záhonech slámou a chvojím.
09.Denně na několik hodin přistíníme "vánoční hvězdu" kornoutem z netkané textilie, vytvoří ozdobné červené listy.
10.Důkladně kontrolujeme pokojové rostliny, prodloužíme intervaly v zavlažování.
1  
..  
11  
12  
13  
14  
15  
 
Aktualizované 3.Srpna.2012