Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Rok zahrádkáře

Zastavíme zálivku rododendronů a azalek, aby dřevo a pupeny před zimou dobře vyzrály a bez újmy přestály mrazy. Nastala nejvhodnější doba k výsadbě všech druhů lilií.

Od konce září do konce října můžeme vysazovat cibule tulipánů, zvláště těch raných.
Odstraňujeme odkvetlá poupata růží, aby se rostliny nevysilovaly a ještě jednou v případě hezkého počasí vykvetly. Vysbíráme a spálíme opadané listy růží, přezimuje v nich řada houbových chorob a někteří škůdci, kteří v příštím roce zaútočí.

V druhé části září naposledy před zimou odplevelíme květinové záhony. Přihnojujeme trávník kombinovaným hnojivem (NPK), pokud jsme tak neučinili koncem srpna.

Vyrýváme hlízy mečíků a odstraňujeme bruty - nově narostlé hlízky, oboje sušíme a po 3 až 4 týdnech uskladňujeme v suché místnosti při teplotě 5 - 10 (C, pokryté rašelinou. Sbíráme semena letniček a ukládáme je pro další vysetí v příštím roce.
1  
..  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
 
Aktualizované 3.Srpna.2012