Zajímavé články pro zahradkáře

Aktualizované 3.Srpna.2012

Novinky

Vše o zelenině

Pěstování rajčat


Pěstování rajčat
Pěstování rajčat je velmi snadné, a je to i důvod, proč se rajčata stala tak oblíbeným druhem zeleniny pěstované jak běžnými zahrádkáři, tak i zemědělskými farmami u nás i ve světě. Díky značné variabilitě jednotlivých vyšlechtěných druhů rajčata mohou porsperovat i na chudších půdách s menším množstvím zálivky, opravdu důležitý je nesporně výběr té správné odrůdy.
Půda a hnojení rajčat
Příprava půdy pro pěstování rajčat je základním předpokladem dosažení dobrých výnosů. Ideálním je podzimní hluboké zrytí záhonu a přihnojení organickými hnojivy. Množství použitého hnojiva závisí na úrodnosti půdy. Na dobrých a humozních půdách se obejdeme bez hnoje nebo kompostu, na chudých půdách zapravujeme již na podzim do země 2-4 kg na m2 uleželého kompostu, případně hnoje.
Pokud chceme při pěstování rajčat použít průmyslová hnojiva, rozhodíme je zhruba 2 týdny před výsadbou. V půdách chudých na fosfor doporučujeme hnojení superfosfátem.
Rajčata přihnojujeme i během vegetace - první přihnojení provádíme síranem amonným krátce po výsadbě, lépe je však použití kombinovaných hnojiv - ideálním hnojivo na rajčata je Cererit v dávce zhruba 20g na metr čtvereční. Pozor na pozdní přihnojení dusíkatými hnojivy, které má vliv spíše na růst natě, nežli na tvorbu a vyzrávání plodů rajčat.
Pokud nejste přátelé umělých hnojiv, můžete použít hnojiva přírodní. Velmi oblíbeným hnojivem je zkvašený slepičí trus, který po odležení a patřičném naředění působí na růst rajčat i tvorbu plodů velmi dobře, a to bez přídavku umělých hnojiv.
Obecně lze konstatovat, že pokud chceme při pěstování rajčat docílit dobrých výnosů, tak správně připravená půda je nezbytným předpokladem úspěchu , a to nezávisle na zvolené odrůdě rajčete.
Výsevy rajčat
Přímé výsevy semen rajčat na záhon u nás nejsou obvvyklé, používají se jen na jižní Moravě. Je pravda, že odpadá pracnost při přípravě sazenic a přesazování rajčat, na druhou stranu však výnosy bývají opožděné a v našich podmínkách nemusí všechna rajčata zcela dozrát, a pak nezbývá než nedozrálé plody použít ke konzervaci, nebo je vyhodit. Takto vysetá rajčata bývají velmi často náchylná k plísním, a proto raději vysazujeme předpěstované sazenice rajčat na záhon.
Sazenice rajčat
Rajčata je nejlépe vysazovat jako předpěstované sazenice. při tomto způsobu pěstování je vývoj urychlen o cca 3-5 týdnů oproti přímému výsevu. Sazenice rajčete má být nevytažená, s hustým olistěním, temně zelená, někdy i s nasazeným prvním květenstvím, a s bohatým kořenovým systémem. Výška sazenice by neměla přesahovat 20cm. Ujímavost sazenic rajčat při výsadbě s kořenovým balem je velmi dobrá, při správné péči téměř 100%-ní.
Vybraná semena rajčat vyséváme v druhé polovině března, možno až do poloviny dubna, záleží na odrůdě. Výsev provádíme do výsevních misek, truhlíků, nebo do připravených sadbovačů, nejlépe ve skleníku, teplém pařeništi, nebo za oknem. Pozor na teplotu, která by neměla přesahovat 20 stupňů, a dostatek světla, aby rostliny nevytáhly.
Zeminu pro výsev rajčat volíme sypkou, ideální je kompost s příměsí písku nebo perlitu, dobrý je i výsevní substrát. Semena vyséváme do hloubky 5 mm, a ta vzejdou během 2 až 3 dnů. Semenáčky pak přepichujeme , když děložní lístky dosáhnou vodorovné polohy. Ideální je předpěstování rajčat přímo v hrncích nebo sadbovačích, ze kterých pak můžeme rovnou provést výsadbu.Velmi oblíbené pro výsadbu rajčat jsou i rašelinové kořenáče, které pak sázíme přímo, a ty se v zemi sami rozloží. Velkou výhodou tohoto postupu je jistota, že při přesazování rajčat nepoškodíme kořenový systém rostliny.
Rajčata vyžadují při výsevu teplotu 20 až 25 °C, při pěstování sazenic by pak teplota neměla přesáhnout 20 °C, noční by pak neměla spadnout pod 12 °C. Je lépe udržovat teploty na nižší úrovni, aby nebyly rajčata choulostivá a dávala dobrý výnos i při chladnějším počasí.
Výsadba rajčat
Výsadba rajčat je obvykle prováděna od konce dubna do druhé poloviny května, záleží na počasí a odrůdě. Nepsaným pravidlem je výsadba sazenic rajčat až po Zmrzlých, v mírných polohách se to však nemusí vždy dodržet. Teplota půdy při výsadbě rajčat má být kolem 10 stupňů a vyšší. Před výsadbou udržujeme kořenový bal kolem rajčat.
Výsadba rajčat je především ovlivněná jejich odrůdou. Některé techniky jsou však stejné prakticky pro všechny typy. Rajčata jsou vysoké rostliny, a je třeba je připevnit k podpěře, aby se později větrem či vahou plodů nezlomily. Používají se kolíky , zhruba 150 cm dílky, zatlučené ještě před výsadbou palicí do země, aby se nepoškodil kořenový systém rajčete. Další možností je použití kovových spirál, v posledních letech velmi oblíbených.
Před výsadbou je nutné zvolit správně spon výsadby rajčat. pro vysoká tyčková rajčata, která vyžadují zaštipování a vyvazování rajčat, je nutná spon minimálně 70 x 70 cm, u vyšších odrůd rajčat pak ještě větší. Existují i poléhavé odrůdy rajčat, která vysazujeme ve sponech 50 x 50 cm, podobně tak i odrůdy nízké s pevným stonkem.
Vysoká rajčata se vysazují na jižní straně kolíků. Pokud se nám sazenice vytáhly, sázíme je šikmo, až k první části listů. Pokud se nám některé sazenice neujaly a poznáme to po 3 až 5 dnech, dosadíme je rezervními sazenicemi, které si ponecháme v malém množství. Pokud máme strach z náhlých nočních mrazíků, můžeme rajčata na noc zakrýt zpočátku zahrádkářskou textilií. abychom měli jistotu, že o rajčata mrazem nepřijdeme.
Ošetřování rajčat
Ošetřování rajčat během vegetace je nezbytnou podmínkou dosažených dobré úrody. Ujmuté sazenice rajčat brzy vyvazujeme provázkem nebo proužkem plastické folie. Rajčata vyvazujeme vždy, když hrozí poškození rostlin větrem a jejich zlomení.Důležitým zákrokem u vysokých rajčat je vedení rajčete na jediný výhon. takto upravená rajčata dávají jistější a větší sklizeň dobře vyvinutých plodů. Ponecháváme tedy jen jeden stonek, zbytek vždy odstřihneme.
Vyštipování rajčat se provádí vylamovaním bočních výhonků vyrůstajících z podpaží listů nebo květů. První zákrok se dělá ihned po výsadbě, další pak podle dorůstání pater rostliny každých 10 až 14 dnů. U vysokých rajčat se doporučuje rostliny seříznout ve výšce asi 150 cm nad posledním výhonem, ayb rostlina neslábla a veškerou svou sílu dala do plodů, a nikoli do zelené natě.
Rajčatům svědčí nakypřená půda, nakopčení půdy k rostlinám je účelné, zvýší se kořenový systém, a sním i pozdější výnosy a počet plodů rajčete. Velmi důležitá, zvláště po odkvětu, je závlaha. Pokud nemají rajčata dostatek vláhy, bývají jejich plody malé, deformované, případně praskají, což vede k jejich znehodnocení. Jako varování nám mohou být povadlé listy rajčat, které o zálivku přímo volají. Nikdy nezaléváme za plného slunečního žáru, ale buď ráno, nebo na večer, a to přímo ke kořenům, nikdy ne na list.
Rychlení rajčat
Rychlení rajčat je v našich podmínkách celkem časté, a kompenzuje se tak nedostatek tepla. Rajčata znatelně reagují na vyšší teplotu zvýšenou ranností, vyšším výnosem a vyšší jakostí plodů.
Volně na záhonech je dosti obvykleé pěstování rostlin obalených i igelitových pytlích či jiných průhledných foliích, tento způsob však vede k častému napadání rajčat plísní, rajčata totiž nesnáší vyšší vzdušnou vlhkost, trpí pak často plísní.
Výhodnější je pěstování rajčat ve fóliovnících nebo sklenících. Při předpěstování obyvkle sazenice 1 až 2 krát přesazujeme, do hrnků nebo příslušně velkých sadbovačů. Hrnkované sazenice pak rozestavujeme tak daleko od sebe, aby netrpěli nedostatkem světla. pokud to jde, zapustíme je z části do země. Vysazujeme je pak zpravidla ve sponech 50 x 70 cm, a vyvazujeme je ke kůlům nebo úvazům na konstrukci skleníku nebo fóliovníku.
Rajče - Salus
Design by Jozef Pataky
Žádné komentáře
 
Aktualizované 3.Srpna.2012